Tháp giải nhiệt LPC
Đăng ngày 23-05-2013 Lúc 03:42'- 5257 Lượt xem
Đặc điểm thiết kế:
Tháp làm mát khi nhiệt độ quả cầu ướt không khí bên ngoài thấp hoặc độ ẩm tương đối cao vận chuyển trong môi trường, trạng thái không khí miệng vào gió tháp làm mát, do không khí sau khi đi vào tháp làm lạnh hấp thu nhiệt năng của nước tuần hoàn mà bị tăng nhiệt, tăng độ ẩm mà thành trạng thái bão hoà. Sự bão hoà nhiệt ẩm không khí của trạng thái do cánh quạt thải gió thải ra từ miệng ra gió tháp làm lạnh, lúc này không khí của trạng thái và không khí bên ngoài tháp tiếp xúc mà làm mát, tản ra, sau đó phục hồi như không khí miệng vào gió của trạng thái
Khi không khí bão hoà nhiệt ẩm của trạng thái, gặp lạnh dần dần hồi phục đến trạng thái, nếu quá trình hồi phục vượt quá dây cong bão hoà, thì các bộ phận trên dây cong bão hoà sẽ bị ngưng đọng mà sản sinh khói trắng và trạng thái như khí trời lạnh ẩm. Quá trình không khí từ hồi phục về sản sinh khói trắng