Tấm Tản Nhiệt Tròn
Đăng ngày 27-05-2013 Lúc 10:21'- 4388 Lượt xem


Tháp Giải Nhiệt - 冷卻塔 - Liang Chi Cooling Tower