Dự án tháp giải nhiệt: NHÀ MÁY THÉP VINA KYOEI

Dự án tháp giải nhiệt: NHÀ MÁY THÉP VINA KYOEI
Địa Điểm Lắp Đặt: NHÀ MÁY THÉP VINA KYOEI 
Loại Máy: LRC-SAS, LHC
Số Lượng (Bộ): 5
Công Suất: LRC-SAS-450-C2  1Bộ, 
LRC-SAS-500-C2 1Bộ, LRC-SAS-700-C9 1Bộ,
LHC-458D-C1 
1Bộ, LHC-458D-C2 1Bộ


Tháp Giải Nhiệt - 冷卻塔 - Liang Chi Cooling Tower