Dự án tháp giải nhiệt: Trung Tâm thương mại SC VivoCity Q.7

Dự án tháp giải nhiệt: Trung Tâm thương mại SC VivoCity Q.7
Địa Điểm Lắp Đặt: Trung Tâm thương mại SC VivoCity Q.7
Loại Máy: R-LC
Số Lượng (Bộ): 2
Công Suất: R-LC-450-C8  2Bộ

Tháp Giải Nhiệt - 冷卻塔 - Liang Chi Cooling Tower