Dự án tháp giải nhiệt: Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai

Dự án tháp giải nhiệt: Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai
Địa Điểm Lắp Đặt: Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai
Loại Máy: LRC-SAS . LRC-H
Số Lượng (Bộ): 4
Công Suất: LRC-SAS-600 2
Bộ, LRC-H-225 
2BộTháp Giải Nhiệt - 冷卻塔 - Liang Chi Cooling Tower