Dự án tháp giải nhiệt: NHÀ MÁY THÉP VINA ONE

Dự án tháp giải nhiệt: NHÀ MÁY THÉP VINA ONE
Địa Điểm Lắp Đặt: NHÀ MÁY THÉP VINA ONE
Loại Máy: LBC - LRC-H
Số Lượng (Bộ): 3
Công Suất: LBC-125 RT 1Bộ, 
LBC-80 RT 1Bộ
LRC-H-125 RT 1Bộ

Tháp Giải Nhiệt - 冷卻塔 - Liang Chi Cooling Tower