Counterflow

LBC-LN

LBC-LN
.

Là loại tháp giải nhiệt đối lưu ngược dòng. Có cấu  trúc khá đơn giản nên giá thành cũng rẻ, giải nhiệt hiệu quả nhưng rất khó liên kết được các cell với nhau và khó khăn khi vệ sinh bảo dưỡng. Chủng loại LBC-LN là loại hạn chế tiếng ồn nên có những chi tiết khác biệt so với LBC, đó là LBC-LN sẽ thiết kế tộc độ quạt quay chậm hơn, có thiết kế thêm họng quạt nối cao để hướng gió và âm thanh ra ngoài khí quyển, ngoài ra phía dưới đế bồn cũng có làm lưới chống ồn để giảm tiếng ồn của nước khi rơi xuống.
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second