Counterflow

LBC-W, LBC-ABS, LBC-CPVC,LBC-PP

LBC-W, LBC-ABS, LBC-CPVC,LBC-PP
 

  LBC-W, LBC-ABS, LBC-CPVC,LBC-PP
  
Là loại tháp giải nhiệt đối lưu ngược dòng, loại này tấm tản nhiệt có khe hở lớn nên thích hợp sử dụng cho những nguồn nước thải bẩn, có nhiệt độ cao. Ngoài ra chủng loại tháp này cũng có trang bị tấm chống văng để giảm sự thất thoát nước do quạt lôi cuốn.
  LBC-W dùng tấm tản nhiệt dạng thanh bằng gỗ (Splash fills), có thể sử dụng cho nhiệt độ lên tới 100oC.
  LBC-ABS dùng tấm tản nhiệt dạng thanh bằng nhựa ABS (Splash fills),  có thể sử dụng cho nhiệt độ lên tới 80oC.
  LBC-P dùng tấm tản nhiệt dạng tấm CPVC (Film fills), có thể sử dụng cho nhiệt độ lên tới 65oC.
  LBC-PP dùng tấm tản nhiệt dạng tấm PP (Film fills), có thể sử dụng cho nhiệt độ lên tới 85oC.


 
 
 Keyword: lbc-w lbc-abs, lbc-p, lbc-pp
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second